Vi skapar värden
i fastigheter

Acrinova äger och utvecklar fastigheter i Öresundsregionen. Med fokus på hållbar tillväxt investerar vi gärna i fastigheter med hög utvecklingspotential, på lägen som attraherar långsiktigt stabila hyresgäster. Vi växer med våra fastigheter!

Det gröna är vår röda tråd

Acrinova har antagit en ambitiös hållbarhetsstrategi som går betydligt längre än vad lagstiftningen kräver. Vi vill göra skillnad! 

Lediga lokaler

Våra fastigheter

Projekt

Klimatsmart fastighetsutveckling

Case

Klimatneutral förskola i Trelleborg

Den 1 juli 2021 invigdes en helt klimatneutral förskola på Eurovägen 2, med egenproducerad energi. Fastigheten som uppförts av Acrinova har Trelleborgs kommun som hyresgäst. Förskolan är på totalt 1700 kvm, med åtta avdelningar och plats för 160 barn. Fastigheten är unik i form av att det är ett nollenergihus, vilket innebär att det inte krävs någon extern…
Hyresgäster

Boendeinformation

Energiproduktion

Solenergi just nu