Årsstämma 200423

Årstämman kommer att hållas 23 april, kl 16.00 på Krusegränd 42B, Malmö