Årsstämma 200423

Årstämman kommer att hållas 23 april, kl 16.00 på Krusegränd 42B, Malmö

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma 200423
Fullmaktsformulär, årsstämma 200423