Årsstämma 2021 04 22

Årstämman kommer att hållas den 22 april 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer årsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning).

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma 210422
Fullmaktsformulär, årsstämma 210422
Formulär, poströstning 210422