Aktieinformation

Bolaget är sedan december 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet ACRI, ISIN-kod SE0012827822. Aktiekapitalet uppgår till 4 941 228 SEK är fördelat på 14 823 684 aktier, vilket medför ett kvotvärde om 0,33 SEK. Varje enskild aktie berättigar till en röst i bolaget och har lika rätt till bolagets tillgångar och vinster.

"Nasdaq First North Growth Market is a registered SME growth market, in accordance with the Directive on Markets in Financial Instruments (EU 2014/65) as implemented in the national legislation of Denmark, Finland and Sweden, operated by an exchange within the Nasdaq group. Issuers on Nasdaq First North Growth Market are not subject to all the same rules as issuers on a regulated main market, as defined in EU legislation (as implemented in national law). Instead they are subject to a less extensive set of rules and regulations adjusted to small growth companies. The risk in investing in an issuer on Nasdaq First North Growth Market may therefore be higher than investing in an issuer on the main market. All issuers with shares admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market have a Certified Adviser who monitors that the rules are followed. The respective Nasdaq exchange approves the application for admission to trading."

Utdelningar:

Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 1,05 SEK 2019-04-29 2019-05-06
Ordinarie utdelning 0,8 SEK 2018-10-31 2018-11-06
Ordinarie utdelning 0,8 SEK 2018-04-30 2018-05-07
Ordinarie utdelning 0,75 SEK 2017-10-26 2017-11-01
Ordinarie utdelning 0,75 SEK 2017-05-02 2017-05-08
Ordinarie utdelning 1,25 SEK 2016-02-26 2016-03-03
Distribution av värdepapper 12 SEK 2015-09-30 2015-10-16

Ägarförteckning
Nedanstående tabell redovisar de aktieägare med över 4% i aktieinnehav per den 31 december 2019.
Finansinspektionen Insynshandel

Namn Antal aktier % Antal aktier
Malmöhus Invest AB 18,93 3 460 296
Svedulf Fastighets AB 13,67 2 500 000
Ateneum AB 5,32 971 868
Falvir AB 5,14 939 650
Mami 2 Invest AB 4,65 850 581
Kumpana Invest AB 4,34 792 858
Olavia AB 4,20 767 307
Nordnet Pensionsförsäkring 4,09 748 450
Övriga 39,66 7 251 004
Summa: 100% 14 823 684