Arkiv

Pressmeddelande

Acrinova förvärvar fastighet i Malmö

Publicerad: 3 juli 2017

Acrinova förvärvade den 1 juli fastigheten Utklippan 3 i Malmö. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 1.200 kvm, och ytorna disponeras för lager/kont…

Läs mer

Acrinova hyr ut vakant fastighet

Publicerad: 21 juni 2017

Acrinova har skrivit avtal med två hyresgäster om uthyrning av lokaler i fastigheten Björnen 3 i Landskrona. Uthyrningen avser 3.126 kvm och är lokal…

Läs mer

Acrinova förvärvar VVS-bolag

Publicerad: 1 juni 2017

Acrinova har idag förvärvat företaget VVS-Huset Malmö AB. Bolaget är verksamt inom VVS-branschen i Skåne och omsätter ca 11 mkr per år. Bolaget har 1…

Läs mer

Acrinova lanserar ny hemsida

Publicerad: 10 maj 2017

Idag lanserar Acrinova sin nya hemsida. Samtidigt byter bolaget sin logotyp och grafiska profil. Alla våra dotterbolag som inte redan har det, kommer…

Läs mer

Acrinova: Acrinova AB (publ) säljer fastighet i Borås

Publicerad: 21 april 2017

Acrinova har idag sålt fastigheten Borås Räveskalla 1:348. Fastigheten säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar värdet i balansräkningen per…

Läs mer

Acrinova AB (publ) förvärvar 50,1% av en fastighet i Hjärup

Publicerad: 1 mars 2017

Acrinova har idag förvärvat 50,1% av aktierna i bolaget Lundgrens Montage i Hjärup AB. Detta bolag äger fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:6. Fastighe…

Läs mer

Acrinova AB (publ) får 6,5 mkr i utdelning från intressebolag

Publicerad: 10 februari 2017

Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger till 34% har avvecklat sin fastighetsverksamhet i Kramfors. På FAB Lennart Erikssons bolagsstämm…

Läs mer

Acrinova: Acrinova AB (publ) förvärvar fastigheter i Landskrona samt beslut om SIG Invest AB

Publicerad: 14 november 2016

Acrinova har skrivit ett avtal om förvärv av fem stycken fastigheter i Landskrona med tillträde den 30:e november 2016 genom en bolagsaffär. Uthyrbar…

Läs mer

Kommuniké vid extra bolagsstämma 2016-10-28

Publicerad: 28 oktober 2016

Vid extra bolagsstämma fattades följande beslut: Beslut om uppdrag till styrelsen att fatta beslut om förvärv av SIG Invest AB (publ) org.nr. 55…

Läs mer

Acrinova AB (publ) Markanvisning och avsiktsförklaring med Hörby kommun klubbades i kommunstyrelsen den 17/10

Publicerad: 21 oktober 2016

En enig kommunstyrelse i Hörby kommun gav Acrinova AB en markanvisning som innebär att företaget ges ensamrätt att utveckla ett projekt med ett trett…

Läs mer

Acrinova AB (publ) har sålt aktier i Brinova AB

Publicerad: 21 oktober 2016

Acrinova har den senaste veckan sålt 54.793 st Brinovaaktier. Försäljningsvärdet uppgår till ca 1,0 mkr. Reavinsten uppgår till ca 0,2 mkr. Efter för…

Läs mer

Finansiella rapporter

Acrinova: Delårsrapport januari-mars 2017

Publicerad: 12 maj 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första tre månaderna 2017. Sammanfattning p…

Läs mer

Acrinova: Kommuniké från årsstämman

Publicerad: 28 april 2017

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. - …

Läs mer

Acrinova: Årsredovisning 2016

Publicerad: 7 april 2017

Årsredovisning och revisionsberättelse i bilagd fil.

Läs mer

Acrinova: Bokslutskommuniké 2016

Publicerad: 28 februari 2017

Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2016. Nettoomsättningen uppgick till 31 552 tkr (5 260). Rörelseresultatet uppgick till 2…

Läs mer

Acrinova: Niomånadersrapport 2016

Publicerad: 10 november 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2016. Sammanfattning period…

Läs mer

Acrinova: Halvårsrapport 2016

Publicerad: 10 augusti 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed halvårsrapport för första halvåret 2016. Sammanfattning perioden apri…

Läs mer