Bolagsstyrning

Acrinova AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö.
Acrinovas bolagsstyrning grundar sig i svensk lag, rekommendationer och regler satta av Nasdaq First North Premier Growth Market.

Bolagsstyrningsrapport
Revisorsyttrande om bolagsstyrningsrapporten
Utvärdering av styrelse och VD