Bolagsstyrning

Acrinova AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö.
Acrinovas bolagsstyrning grundar sig i svensk lag, rekommendationer och regler satta av Spotlight Stock Market.