Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är under Acrinovas listbytesprocess och framöver bolagets Certified Adviser.
Kontaktuppgifter: ca@skmg.se +46 11 32 30 732 www.skmg.se