Claes Olsson

Claes Olsson – styrelseledamot sedan 2020

Claes Olsson, född 1956, är civilekonom och tidigare auktoriserad revisor vid nuvarande E & Y. Han har varit fastighetscontroller på koncernnivå i PEAB AB. Tillsammans med en kompanjon har Claes ägt och drivit ett konsult- och fastighetsbolag sedan 1992. Arbetat inom ett antal branscher som revisor och sedermera konsult, samt även som delägare i olika rörelsedrivande och fastighetsbolag. Pågående väsentliga uppdrag utgörs av: Styrelseordförande i Thevinyl AB, Pålssons Fastigheter i Landskrona AB, Bjärefågel i Torekow AB samt Privatläkarna i Helsingborg AB, m.fl. Claes har tidigare varit styrelseledamot och styrelsesuppleant i bolaget.
Olsson äger 32 609 aktier via Claes Capital Consulting AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande i bolagets största aktieägare: Ja