Fastighetsförvaltning

Vi på Acrinova fastighetsförvaltning har alla kompetenser inom Fastighetsförvaltning. Det gör att vi gärna är er totala leverantör inom detta område (fastighetsskötsel samt fastighetsförvaltning). Vi sköter allt inom grönområden såsom häck, gräsklippning, plantering och tar hand om yttre miljöer. Vi tar hand om felanmälningar och tillhörande administration. Du som kund får en bekymmersfri förvaltning och skötsel av oss på Norama fastighetsservice.

Detta har gjort att vi idag sköter förvaltningen till både stora och mindre fastighetsbolag i Skåne. Väl upprättade rutiner för avhjälpande av felanmälningar och veckorapporter ger er som fastighetsägare Ett bekymmersfritt fastighetsförvaltande. Inom Fastighetsförvaltningen åtar vi oss även att sköta upphandlingar av el, värme, vatten etc. Genom noggranna avstämningar på driftskostnader hjälper vi till att optimera driftsekonomi på er fastighet.

 • Driftsoptimering
 • El
 • Energiuppföljning
 • Hjälp vid in- och utflyttning
 • Avflyttningsstädning
 • Lägenhetsbesiktning
 • Jour dygnet runt
 • Maskinell häckklippning, beskärning av träd
 • Serviceanmälan med uppföljning
 • Småreparationer
 • Snöröjning
 • Städning av hårdgjorda ytor, garage och P-hus
 • Teknisk förvaltning/fastighetsskötsel
 • Trappstädning
 • Underhållsplaner
 • Uppföljning avseende förvaltningsuppdraget
 • Ventilation, styr och reglerteknik
 • VS

Vår service riktar sig även till alla fastighetsägare.