Fastighetsservice

Vi på Acrinova fastighetsservice har alla kompetenser inom fastighetsservice. Det gör att vi gärna är er totala leverantör inom detta område. Vi sköter allt inom grönområden såsom häck, gräsklippning, plantering och tar hand om yttre miljöer. Vi tar hand om felanmälningar och tillhörande administration. Du som kund får en bekymmersfri förvaltning och skötsel av oss på Acrinova fastighetsservice.

 • Driftsoptimering
 • El
 • Energiuppföljning
 • Hjälp vid in- och utflyttning
 • Avflyttningsstädning
 • Lägenhetsbesiktning
 • Jour dygnet runt
 • Maskinell häckklippning, beskärning av träd
 • Serviceanmälan med uppföljning
 • Småreparationer
 • Snöröjning
 • Städning av hårdgjorda ytor, garage och P-hus
 • Teknisk förvaltning/fastighetsskötsel
 • Trappstädning
 • Underhållsplaner
 • Uppföljning avseende förvaltningsuppdraget
 • Ventilation, styr och reglerteknik
 • VS

Vår service riktar sig även till alla fastighetsägare.