Fastighetsservice

 • Avflyttningsstädning
 • Driftsoptimering
 • El
 • Energiuppföljning
 • Hjälp vid in- och utflyttning
 • Jour dygnet runt
 • Lägenhetsbesiktningar
 • Maskinell häckklippning, beskärning av träd
 • Serviceanmälan med uppföljning
 • Småreparationer
 • Snöröjning
 • Städning av hårdgjorda ytor, garage och P-hus
 • Teknisk förvaltning/fastighetsskötsel
 • Trappstädning
 • Underhållsplaner
 • Uppföljning avseende förvaltningsuppdraget
 • Ventilation, styr och reglerteknik
 • VS

Vid frågor, kontakta oss på info@acrinova.se