Helsingborgs Dagblad skriver om vårt bygge i Åstorp

I dag skriver Helsingborgs Dagblad om vårt projekt i Åstorp utanför Helsingborg. På bästa läge bygger vi ett bostadshus helt enligt vår NOLLVISION. När fastigheten står klar 2023 kan hyresgästerna flytta in i ett toppmodernt och klimatneutralt hus försett med solceller, bergvärme, laddningsstolpar för el-bilar och andra gröna lösningar.

Helsingborgs Dagblad skriver om vårt projekt i Åstorp utanför Helsingborg  toppmodernt och klimatneutralt hus försett med solceller, bergvärme, laddningsstolpar för el-bilar och andra gröna lösningar

Läs mer här (för att läsa krävs prenumeration)