Johan Widström

Johan Widström – styrelseledamot sedan 2014

Johan Widström, född 1966, har under de senaste 19 åren jobbat med att starta och utveckla verksamheter och organisationer. De senaste 13 åren har Widström jobbat inom bygg- och fastighetsmarknaden. Han har varit VD på Implenia Sverige AB, ett anläggningsföretag som ingår i den schweiziska Impleniakoncernen. Implenia är noterat i Schweiz. Innan Implenia var Widström ansvarig för Fortin Properties svenska fastigheter med ett marknadsvärde på cirka 4 miljarder SEK. Utöver detta har Widström jobbat i den finansiella sektorn med bl.a., leasing, aktie- och räntederivat samt värdepapper. Widström har en master i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg samt är utbildad civilingenjör inom väg och vatten från Chalmers.

Widström äger 9 894 aktier i Acrinova.


Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja