Kalendarium

Kommande rapporter

Händelse Datum
Bokslutskommuniké (Q4) - 2019 2020-02-28
Årsstämma 2020-04-23
Rapport Q1 -2020 2020-05-13
Rapport Q2 - 2020 2020-07-24
Rapport Q3 - 2020 2020-11-12
Bokslutskommuniké (Q4) 2020 2021-02-26