Mats Nilstoft

Mats Nilstoft – styrelseordförande sedan 2018

Mats Nilstoft, född 1960, har över 30 års erfarenhet inom industri och fastighetssektorn. Han är delägare, styrelseledamot och ledande för flera tillverknings- och grossistföretag. Nilstoft har tidigare varit styrelseledamot för Dagon AB (publ) och Midway Holding AB (publ.) Nilstoft har en civilekonomexamen från Lunds universitet och har dessutom läst vid Niagara University i New York, USA.

Nilstoft är delägare i Malmöhus Invest AB (med 1/3 av aktierna i detta bolag), som i sin tur är största ägare i Acrinova med ett innehav om totalt 3 397 296 aktier.


Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Nej