Per Lewin

Per Lewin – Fastighetschef sedan 2016

Per Lewin, född 1964, har lång erfarenhet av både operativa och ledande befattningar inom fastighetsbranschen. Hans karriär inleddes som elektriker på Electro Sandberg AB år 1984, och sedan 1985 har han varit fastighetsförvaltare på flera olika fastighetsbolag. Under tidigt 2000-tal verkade Lewin som fastighetsschef på GE Real Estate. År 2011 tillträdde Lewin tjänsten som fastighetschef på Norama Asset Management AB. Lewin är dessutom styrelseledamot i Nemea Holding AB, Sune Invest AB, Fastighetsägarna Syd och Perflo i Växjö AB. Lewin har en 3-årig elteknisk gymnasium utbildning.

Lewin äger 86 178 aktier i Acrinova via det helägda bolaget Sune Invest AB.