Rapporter

Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – juni 2021

Nedan följer en sammanfattning av rapporten. VD Ulf Wallén kommenterar: ”Under årets fö rsta halv å r har vi h å llit ett h ö gt tempo, vi har b …

Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2021

VD Ulf Wallén kommenterar ”Det har varit ett exceptionellt händelserikt första kvartal 2021. Fastighetsförvärv, strategiarbete för renodling av verksamheten och beslutad bygg…

Acrinova AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Wallén, VD 0708-30 79 90   ulf.wallen@acrinova.se www.acrinova.se Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgran…

Acrinova AB offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2020

VD Ulf Wallén kommenterar ”Ett speciellt år är till ända. När jag summerar det sista kvartalet och helåret 2020 kan jag konstatera att vi uppfyllt viktiga affärsmål och levererar vårt bästa resultat någonsin. Acrinova fo…

Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2020

VD Ulf Wallén kommenterar ”Vi summerar det tredje kvartalet med en positiv nettouthyrning, trots rådande omvärldsläge. En anledning till vår starka ställning är, som nämnts i tidigare rapporter, att den stora majorite…

Acrinova AB publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2020

VD Ulf Wallén kommenterar ”När jag blickar tillbaka på den gånga perioden noterar jag att det andra kvartalet 2020 inte liknat något annat kvartal. Coronapandemin har gjort att stora delar av världen under en period var…

Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2020

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) \n Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes. \n\n \n\t Nettoomsättningen uppgick till 26 …

Acrinova AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Wallén, VD 0708-30 79 90   ulf.wallen@acrinova.se www.acrinova.se Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgran…

Acrinova AB offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

VD Ulf Wallén kommenterar ”Verksamhetsåret som passerat har innefattat flera viktiga avtal och affärer. Vi hade som målsättning att ha fastigheter för ca 600 mkr vid årets utgång. Vi landade på 654 mkr (442). Eg…

Komplettering av delårsrapport Q3 2019

Bifogas revisionsrapport

Acrinova publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2019

VD Ulf Wallén kommenterar ” Det tredje kvartalet 2019 är nu avslutat. Aktivitetsnivån har i sedvanlig ordning varit hög och vi fortsätter att jobba målmedvetet med utveckling…

Acrinova publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2019

VD Ulf Wallén kommenterar ”Det har varit ett kvartal med en mycket hög aktivitetsnivå i Acrinova, där vi har kunnat meddela flera goda nyheter till marknaden. Vi har genomfört ett antal omf…

Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-mars 2019

Sammanfattning perioden januari – mars 2019. Nettoomsättningen uppgick till 21 302 (21 591). Rörelseresultatet uppgick till 14 878 (14 519). Förvaltningsresultatet …

Acrinova tidigarelägger bokslutskommuniké januari-december 2018

Sammanfattning perioden januari – december 2018. Nettoomsättningen uppgick till 87 643 tkr (83 837). Rörelseresultatet uppgick till 61 991 tkr (59 095). Förvaltningsresultatet uppgick …

Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-september 2018

Sammanfattning perioden januari – september 2018. Nettoomsättningen uppgick till 65 074 tkr (63 761). Rörelseresultatet uppgick till 45 958 tkr (43 988). Förvaltningsresultatet uppgic…

Delårsrapport januari-juni 2018

Sammanfattning perioden januari - juni 2018. • Nettoomsättningen uppgick till 44 400 tkr (42 682). • Rörelseresultatet uppgick till 30 294 tkr (29 693). • Förvaltningsresultatet uppgi…

Årsredovisning 2017

Årsredovisning och revisionsberättelse i bifogad fil.

Delårsrapport januari-juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första sex månaderna 2017.   Sammanfattning perioden januari – juni 2017…

Acrinova: Delårsrapport januari-mars 2017

Acrinova delårsrapport jan-mars 2017 Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första tre månaderna 2017.   …

Årsredovisning 2016

årsredovisning och revisionsberättelse i bilagd fil. Acrinova Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Se hela rapporten i PDF Acrinova Bokslutskommuniké 2016 Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2016. Nettoomsättningen uppgick till 31 552 tkr (5 260). Rörelseresultatet uppg…

Niomånadersrapport 2016

(Se niomånadersrapport som bifogad pdf-fil) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2016. …

Halvårsrapport 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed halvårsrapport för första halvåret 2016.   Sammanfattning perioden april – juni 2016. …

Bokslutskommuniké 2015-01-01 – 2015-12-31

Tolv månader (2015-01-01 – 2015-12-31) •    Nettoomsättning uppgick till 90 889 SEK (0 SEK) •    Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25 016 366 SEK (-207 …

Delårsrapport 3 2015

VD har ordet Under Q3 i år har Acrinova AB förhandlat med flera stora fastighetsägare om förvärv av attraktiva fastigheter. Tyvärr så avslutades förhandlingarna när Aktietor…

Halvårsrapport 2015

Kvartalsrapport Q1 2015

Finns inga fler poster.