Revisor

REVISORER

Vid årsstämman 2019, för tiden intill årsstämman 2020, omvaldes Grant Thornton Sweden AB till revisorer i bolaget.

Ansvarig revisor är Rickard Julin, auktoriserad revisor.