Södra Gränstorp - Bostadsfastighet

I norra delen av Trelleborg inleder vi under hösten 2020 byggnation av en flerbostadsfastighet.
Fastigheten kommer att rymma 80 lägenheter i storlek 1 RoK till 4,5 RoK i etage.
De boende har tillgång till en gemensam takterass med pergola, de flesta lägenheterna har även egen balkong.

Fastigheten uppförs enligt certifieringssystemet "Miljöbyggnad Silver" genom Sweden Green Building Council.
Med medvetna materialval, konstruktionsteknik samt solceller och bergvärme blir fastigheten självförsörjande gällande energiförbrukning.

Pressmeddelande - Acrinova ger MVB Syd AB i uppdrag att inleda byggnation 2020-03-19