Södra Gränstorp - Bostadsfastighet

I slutet av augusti 2020 inledde vi en byggnation av en flerbostadsfastighet i norra delen av Trelleborg.
Fastigheten kommer att rymma 80 lägenheter i storlek 1 till 4 rum och kök.
De boende har tillgång till en gemensam takterass med pergola, underjordiskt garage samt de flesta lägenheterna har även egen balkong.

Fastigheten uppförs enligt certifieringssystemet "Miljöbyggnad Silver" genom Sweden Green Building Council.
Med medvetna materialval, konstruktionsteknik samt solceller och bergvärme blir fastigheten självförsörjande gällande energiförbrukning.

Pressmeddelande - Acrinova ger MVB Syd AB i uppdrag att inleda byggnation 2020-03-19
Pressmeddelande - Acrinova inleder byggnation av bostadsfastighet i Trelleborg kommun 2020-08-27