Södra Gränstorp - Förskola

En förskola om ca 1700 kvm började byggas under våren 2020 i norra delen av Trelleborg.
Acrinova har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Trelleborgs kommun som hyresgäst.
Förskolan för 160 barn på åtta avdelningar uppförs enligt certifieringssystemet "Miljöbyggnad Silver" genom Sweden Green Building Council.
Med medvetna materialval, konstruktionsteknik samt solceller och bergvärme blir fastigheten självförsörjande gällande energiförbrukning.

Pressmeddelande - första spadtaget 2020-04-14
Pressmeddelande - Ingår 20-årigt hyresavtal med kommunen 2019-11-15