Trelleborgs Allehanda skriver om Acrinovas gröna prestigefastighet

Acrinova har nyligen färdigställt ett prestigeprojekt - Nya Högalids Förskola på Eurovägen i Trelleborg. I augusti 2021 flyttade de första barnen in på förskolan, som rymmer åtta avdelningar och 160 barn.

Förskolan är unik på så sätt att den är helt klimatneutral, vilket innebär att den inte har någon extern tillförsel av energi på helårsbasis. Med solceller, bergvärme och energieffektiva konstruktioner bygger Acrinova fastigheter som producerar lika mycket energi som de förbrukar. Barnen kan själva följa fastighetens CO2-besparingar och nivåer av egenproducerad energi med hjälp av speciellt uppsatta skärmar.

Trelleborgs Allehanda skriver mer om hur vi tänkte när vi utvecklade en av Sveriges grönaste förskolor.

Artikel i Trelleborgs Allehanda - "Nya gröna förskolan har satsat på egna solceller"

Artikel i Trelleborgs Allehanda Länk (krävs prenumeration för att läsa)