Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2020 i Acrinova AB består av:

Roger Stjernborg Eriksson, Malmöhus Invest AB
Lars Rosvall, Ateneum AB
Måns Månsson, Falvir AB

Aktieägare vilka vill lämna förslag till Valberedningen kan göra detta genom e-mail: info@acrinova.se
Begäran ska ha inkommit senast sista februari.

Valberedningens förslag 2020-03-10
Riktlinjer för valberedning 2019.1