Valberedning

Valberedningen består av Roger Stjernborg Eriksson, Lars Rosvall och Måns Månsson.
Roger Stjernborg Eriksson representerar Malmöhus Invest AB, Lars Rosvall representerar Ateneum AB och Måns Månsson representerar Falvir AB.