Ylwa Karlgren

Ylwa Karlgren – styrelseledamot sedan 2017

Ylwa Karlgren, född 1956, har över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och internationella arbetsmiljöer inom finansbranschen, venture capital och fastighetssektorn. Ylwa arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Ferroamp och Stockholm Business Angels Start II AB. Tidigare befattningar inkluderar ledande roller inom SEB, styrelseledamot i VPS Verdipapirsentralen ASA och Markedskraft ASA. Ylwa Karlgren är civilekonom från Uppsala Universitet och med företagsekonomi, organisationsutveckling och finansiering som inriktning.

Karlgren äger 7 020 aktier i Acrinova.


Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja