Vår ägarstruktur

Nedan listas de tio största aktieägarna i Acrinova AB (publ):