Ägarstruktur

Följande är huvudägare i Acrinova AB (publ)

Namn
AK A
AK B
Röster %
Innehav %
MALMÖHUS INVEST AB
5 057 400
6 413 552
20,5
17,7
SVEDULF FASTIGHETS AKTIEBOLAG
4 453 309
5 524 033
18,0
15,4
SVENSKA STADSBYGGEN I NACKA
3 202 040
5 218 367
13,4
13,0
OLAVIA AB
1 113 972
1 588 625
4.6
4,2
OXHÖGENS FASTIGHETER AB
613 842
964 606
2,6
2,4
JAH AB
625 000
625 000
2,5
1,9
SEB AB, LUXENBOURG BRANCH, W8IMY
575 000
401 564
2,2
1,5
EWERLÖF, MARIA
533 049
0
1,9
1,8
HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBO
444 700
705 954
1,9
1,8
NORDEA LIVSFÖRSÄKRING SVERIGE AB
442 634
719 636
1,9
1,8
ÖVRIGA (CA 2 300 ST)
6 688 629
18 846 014
30,8
39,4
TOTALT
23 749 575
41 007 351
100,0
100,0
Acrinova Aktieägarlista 2023-09-30