Ansökan Studentlägenhet

I din ansökning skall följande finnas med:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Epost
  • Bifogat antagningsbesked