FramtidaProjekt

Energieffektiv industrilokal med lågt klimatavtryck

Nybyggnation med beräknad inflyttning under 2024. Här finns möjlighet att redan från start vara med och påverka utformningen lokalen.

Acrinova uppför två nya byggnader i Trelleborg på cirka 1 000 kvm vardera, avsedda för lager och kontor. Uppförandet sker etappvis där första etappen beräknas stå klar under 2023, etapp 2 beräknas vara inflyttningsklar 2024. Fastigheterna kommer att utvecklas efter Acrinovas NOLLVISION vilket innebär att de byggs för att bli klimatneutrala så att de avger ett så litet klimatavtryck som möjligt. Ytorna kan anpassas efter hyresgästens verksamhet och kan kontrakteras från 200 kvm – 1 000 kvm.

Västra verksamhetsområdet i Trelleborg har ett strategiskt läge med närhet till E6:an, väg 108 och Trelleborgs stadskärna. God genomströmning av trafik i området med flera närliggande verksamheter inom maskin, sport, logistik och handel.

 

 

Trucken 2 i Trelleborg