Våra fastigheter

Acrinovas fastighetsportfölj växer starkt, med ett fastighetsvärde som närmar sig tvåmiljardersvallen. I den dynamiska Öresundsregionen investerar vi i fastigheter med hög utvecklingspotential. Med god lokal kännedom och högt fastighetskunnande bygger vi ett fastighetsbestånd som genererar långsiktigt hållbara värden.

  • Återställ filtrering

Våra fastigheter

Vi köper din fastighet

Har du en fastighet till salu? Acrinova köper kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, exempelvis lager, logistik, produktion, industri och kontor.