Typ
Yta
3 545 kvm
Landskrona

Andra Tvärgatan 49 och 61

Beskrivning:

På västra industriområdet ligger fastigheten Stenen 9. Lagerbyggnaden är uppförd 1982 med fasad av plåt och papptak. Byggnaden innehåller verksamhetslokaler inom förvarning samt mindre delar kontor.
Utomhusytorna består till stor del av laddplatser för stadstrafikens bussar. Fastigheten är inhängad med automatisk grind för in- och utkörsel.

 

Hyresgäster

Nobina Sverige AB, Eniva Isolerproffs och Marinverket.