Typ
Yta
11 600 kvm
Trelleborg

Borggatan 52, 60, mfl Trelleborg

Beskrivning:

I östra Trelleborg finns denna fastighet med två markområden med fyra byggnader.
Kontorsbyggnaden uppförd 1940, totalrenoverade 2011 och 2013. Idag har kontorsbyggnaden en uthyrningsbar yta på ca 2 200 kvm.
Övriga byggnader omfattar 9 400 kvm och är uppförda mellan åren 1960–1969 och inrymmer hyresgästen Flint Group Sweden.

Tomareal är ca 17 100 kvm.

Intresseanmälan