Fastighetsförvaltning - Kontor i Lund på Skatteskrapan på Järnåkravägen 3. Bild på sidan av skatteskrapan.
Fastighetsförvaltning - Kontor i Lund på Skatteskrapan på Järnåkravägen 3. Bild på hela byggnaden.
Fastighetsförvaltning - Kontor i Lund på Skatteskrapan på Järnåkravägen 3. BIld på ingången till skatteskrapan.
Fastighetsförvaltning - Kontor i Lund på Skatteskrapan på Järnåkravägen 3. Bild på sidan av skatteskrapan.
Fastighetsförvaltning - Kontor i Lund på Skatteskrapan på Järnåkravägen 3. Bild på hela byggnaden.
Fastighetsförvaltning - Kontor i Lund på Skatteskrapan på Järnåkravägen 3. BIld på ingången till skatteskrapan.

Järnåkravägen 3, Lund

* Fastigheten ägs av Norama Real Estate AB och förvaltas av Acrinova

 • Våningsplan:
  10 vån

Beskrivning:

Fastigheten även kallad "Skatteskrapan" är belägen på Järnåkravägen 3 i ett bostadsområde i södra delen av Lund. Den uppfördes i slutet av 1950-talet som studentbostadshus och konverterades på 70-talet till kontor då Skatteverket flyttade in. Skatteverket lämnade fastigheten 2013 och sedan 2014 hyr Försäkringskassan merparten av fastigheten.

Byggnaden är uppförd i tio våningsplan och den uthyrbara arean uppgår totalt till cirka 5 300 kvm.

På de tre översta våningarna finns även ett kontorshotell med rum för uthyrning.

 • Fastighetsbeteckning:

  Sandryggen 1
 • Gatuadress:

  Järnåkravägen 3, Lund
 • Ägare:

  Norama Real Estate AB

Kontakt

Joakim Ewetz

Telefon: +46 708 700 802
E-post: joakim.ewetz@acrinova.se

Vår fastighetsförvaltning