Stenåldersgatan 14B, Malmö

* Fastigheten ägs av Norama Real Estate AB och förvaltas av Acrinova

 • Typ: Kontor
 • Yta: ca 3717
 • Fastighetsbeteckning:

  Fornlämningen 2
 • Gatuadress:

  Stenåldersgatan 14B
 • Ägare:

  Norama Real Estate AB

Kontakt

Lars Sonesson

Telefon: +46 (0) 736 73 83 16
E-post: lars.sonesson@acrinova.se

Vår fastighetsförvaltning