!

Acrinova äger och förvaltar egna fastigheter samt förvaltar åt externa fastighetsägare.

Välj stad:

Välj ägare:

Stillmansgatan 12 /Krusegränd 42, Malmö

Fagrabäcksgatan 1 Linnégatan 16, Växjö

Storgatan 20-28, Laxgatan 2-6, Ängelholm

Havsbadsvägen 1, Arbinsgatan 1, Ängelholm