!

Acrinova äger och förvaltar egna fastigheter samt förvaltar åt externa fastighetsägare.

Välj stad:

Välj ägare:

Himmelsvägen 3-8, Klippan

Under 2016 startade vi i samarbete med Klippans kommun, projektet ”Kapellparken – Tillsammans”.

Suellsgatan 26, Landskrona

Mitt i centrala Landskrona finns detta nybyggda äldreboende som är placerat på de nedersta våningarna i nybyggda Västerpark.

Järnåkravägen 3, Lund

Fastigheten även kallad "Skatteskrapan" är belägen på Järnåkravägen 3 i ett bostadsområde i södra delen av Lund. Den uppfördes i slutet av 1950-talet som studentbostadshus och konverterades på 70-talet till kontor då Skatteverket flyttade in. Skatteverket lämnade fastigheten 2013 och sedan 2014 hyr Försäkringskassan merparten av fastigheten.

Stenyxegatan 25, Malmö

Vakans - Lager om ca 250m2. Fri takhöjd 4,5m. Lämpligt för lager eller lättare produktion.

Höjdrodergatan 23, Malmö

Vakans - Industrilokal lämplig för lagerverksamhet, logistik eller lättare produktion på ca 500m2

Olsgårdsgatan 10-13, Malmö

Modernt kontor med bl.a. Falck ambulanser, Omron, Selga m.fl. hyresgäster.

Stillmansgatan 12 /Krusegränd 42, Malmö

Malmös mest effektiva kontor, industrilokaler och lager.

Fagrabäcksgatan 1 Linnégatan 16, Växjö

Storgatan 20-28, Laxgatan 2-6, Ängelholm

Havsbadsvägen 1, Arbinsgatan 1, Ängelholm