Fastighetsförvaltning

Vi på Acrinova är fastighetsägarens totalleverantör inom ekonomisk och teknisk förvaltning. Med våra ca 30 medarbetare täcker vi in stora delar av södra Sverige. Vi förvaltar fastigheter från Trelleborg i söder upp till Jönköping. Vårt huvudkontor finns i Malmö. Våra filialer finns bl.a. i Lund, Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och Växjö.

Vårt mål är att ni som fastighetsägare skall känna er trygga med att era fastigheter alltid sköts ekonomiskt och tekniskt effektivt. Vi arbetar för att ni alltid ska vara stolta över era fastigheter.

Välkommen att kontakta oss, så berättar vi gärna mer om vad vi kan erbjuda.

Ekonomi/administration/förvaltning

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Koncernredovisning
 • Ekonomiska rapporter och uppföljning
 • Hyresadministration, avisering, kontrakt m.m.
 • Hyresförhandlingar
 • Uthyrning och marknadsföring av lediga objekt
 • Årsredovisningar
 • Deklarationer

Fastighetsservice

 • Avflyttningsstädning
 • Driftsoptimering
 • El
 • Energiuppföljning
 • Hjälp vid in- och utflyttning
 • Jour dygnet runt
 • Lägenhetsbesiktningar
 • Maskinell häckklippning, beskärning av träd
 • Serviceanmälan med uppföljning
 • Småreparationer
 • Snöröjning
 • Städning av hårdgjorda ytor, garage och P-hus
 • Teknisk förvaltning/fastighetsskötsel
 • Trappstädning
 • Underhållsplaner
 • Uppföljning avseende förvaltningsuppdraget
 • Ventilation, styr och reglerteknik
 • VS