Hållbarhetspolicy

Inledning

Socialt ansvarstagande baserar sig på idén om att alla typer av organisationer innehar ansvar gentemot samhället och miljön. Enligt ISO 26000 definieras socialt ansvarstagande som organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhället och miljön. Hållbart företagande utgör del av det sociala ansvarstagandet och ska genomsyra hela Bolaget.

Ladda ner vår hållbarhetspolicy (PDF)