Investor Relations

Acrinova AB är ett fastighetsbolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. På denna sida finns information av intresse för bolagets investerare.

Medarbetare - Ulf & Weronica - Acrinova

Investera i Acrinova

Några goda skäl till att äga aktier i Acrinova 

ACRINOVA AKTIE

Aktieinformation

RAPPORTER

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

2024-02-28

Bokslutskommuniké Q4 - 2023

2023-11-10

Kvartalsrapport Q3 – 2023

2023-10-25

Förväntad utbetalningsdag - utdelning 2

2023-10-20

Avstämningsdag - utdelning 2

2023-08-15

Kvartalsrapport Q2 – 2023

2023-05-11

Kvartalsrapport Q1 – 2023

2023-05-08

Förväntad utbetalningsdag - utdelning 1

2023-05-03

Avstämningsdag - utdelning 1

2023-04-28

Årsstämma 2023

2023-03-30

Årsredovisning 2022

2023-02-28

Bokslutskommuniké Q4 - 2022

2022-11-10

Kvartalsrapport Q3 - 2022

2022-08-12

Kvartalsrapport Q2 - 2022

2022-05-10

Kvartalsrapport Q1 – 2022

2022-03-30

Årsredovisning 2021

2022-04-22

Årsstämma 2022

2022-02-28

Bokslutskommuniké Q4 - 2021

Medarbetare - Weronica & Ulf - Acrinova

Bolagsstyrning

Acrinova AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö.
Acrinovas bolagsstyrning grundar sig i svensk lag, rekommendationer och regler satta av Nasdaq Stockholm.

Insynshandel

Transaktioner för personer i ledande ställning. 

Investor relations

Kontakt

Investor relations

Kontakt

Prenumerera