Investor Relations

Acrinova AB är ett fastighetsbolag som är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. På denna sida finns finansiell information om Acrinova riktad till aktieägare, investerare, analytiker och andra intressenter.

Acrinovas IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning, som ska vara öppen och tydlig för att underlätta värderingen av bolaget.

Medarbetare - Ulf & Weronica - Acrinova

Investera i Acrinova

Några goda skäl till att äga aktier i Acrinova 

ACRINOVA AKTIE

Aktieinformation

RAPPORTER

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

2022-08-12

Kvartalsrapport Q2 - 2022

2022-11-10

Kvartalsrapport Q3 - 2022

2023-02-28

Bokslutskommuniké Q4 - 2022

Medarbetare - Weronica & Ulf - Acrinova

Bolagsstyrning

Acrinova AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö.
Acrinovas bolagsstyrning grundar sig i svensk lag, rekommendationer och regler satta av Nasdaq First North Premier Growth Market.

Insynshandel

Transaktioner för personer i ledande ställning. 

Investor relations

Kontakt

Investor relations

Kontakt

Prenumerera