Bolagsstämmor

Årsstämma 2022-04-22

Årstämman hålls 22 april 2022 i Malmö

Förslag inför stämman skickas till styrelsen på Acrinova AB (publ), Att. Styrelsen, Krusegränd 42B, 21225 Malmö.

Årsredovisningen för 2021 ligger under fliken Finansiella Rapporter.

Extra bolagsstämma 2021-05-06

Extra bolagsstämma hölls 6 maj 2021.
Med anledning av den pågående pandemin genomfördes den extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, enbart genom förhandsröstning (poströstning).

Årsstämma 2021-04-22

Årstämman kommer att hållas den 22 april 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer årsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning).

Extra bolagsstämma 2021-03-01

Extra bolagsstämma hölls 1 mars kl. 10,00 på bolagets huvudkontor, Krusegränd 42B, Malmö.

Årsstämma 2020-04-23

Årstämman hölls 23 april, kl 16.00 på Krusegränd 42 B, Malmö.