Bolagsstämmor

Årsstämma 2023-04-28

Årsstämman hålls 28 april 2023 i Malmö

Förslag inför stämman skickas till styrelsen på Acrinova AB på följande adress:
Acrinova AB
Att. Styrelsen
Krusegränd 42B
212 25 Malmö

 

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Acrinova AB består av:

– Lars Rosvall (Malmöhus Invest AB), Ordförande
– Alf Svedulf (Svedulfs Fastighets AB)
– Peter Åman (Svenska Stadsbyggen i Nackastrand AB)

 

Lämna förslag till Valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Acrinova AB
Att: Valberedningen
Krusegrånd 42B
212 25 Malmö

Det går också bra att skicka förslag genom e-mail: .

Begäran ska ha inkommit senast 28 februari 2023.

 

Årsstämma 2022-04-22

Årstämman hålls 22 april 2022 i Malmö

Förslag inför stämman skickas till styrelsen på Acrinova AB (publ), Att. Styrelsen, Krusegränd 42B, 21225 Malmö.

Årsredovisningen för 2021 ligger under fliken Finansiella Rapporter.

Extra bolagsstämma 2021-05-06

Extra bolagsstämma hölls 6 maj 2021.
Med anledning av den pågående pandemin genomfördes den extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, enbart genom förhandsröstning (poströstning).

Årsstämma 2021-04-22

Årstämman kommer att hållas den 22 april 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer årsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning).

Extra bolagsstämma 2021-03-01

Extra bolagsstämma hölls 1 mars kl. 10,00 på bolagets huvudkontor, Krusegränd 42B, Malmö.

Årsstämma 2020-04-23

Årstämman hölls 23 april, kl 16.00 på Krusegränd 42 B, Malmö.