Det finns för närvarande inga utestående incitamentsprogram i Acrinova.