Koncernledning

Koncernledningen ansvarar för att utforma och genomföra Acrinovas övergripande strategier. Vår koncernledning består idag av tre personer.

Måns Broberg
Transaktionsansvarig, fastighetsvärderingar