Ledningsgrupp

Koncernledningen ansvarar för att utforma och genomföra Acrinovas övergripande strategier. Vår ledningsgrupp består idag av fem personer.

Måns Broberg
Transaktionsansvarig, fastighetsvärderingar
Stephanie Lilja
Marknads- och hållbarhetsansvarig