Styrelse

Styrelse

Acrinovas styrelse utgörs av ordförande och fem ordinarie ledamöter.