Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2022 i Acrinova AB består av:

– Alf Svedulf (Svedulfs Fastighets AB)
– Lars Rosvall (Malmöhus Invest AB)
– Peter Åman (Svenska Stadsbyggen i Nackastrand AB)

En presentation av föreslagna nya styrelsemedlemmar finns under fliken Bolagsstämmor.

Lämna förslag till Valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Acrinova AB (publ)
Att: Valberedningen
Krusegrånd 42B
21225 Malmö

Relaterade dokument