Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Acrinova AB består av:

– Lars Rosvall (Malmöhus Invest AB), Ordförande
– Alf Svedulf (Svedulfs Fastighets AB)
– Peter Åman (Svenska Stadsbyggen i Nackastrand AB)

 

Lämna förslag till Valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Acrinova AB (publ)
Att: Valberedningen
Krusegrånd 42B
21225 Malmö

Det går också bra att skicka förslag genom e-mail:

Begäran ska ha inkommit senast 28 februari 2023.