Finansiell kalender

2024-02-28

Bokslutskommuniké Q4 - 2023

2023-11-10

Kvartalsrapport Q3 – 2023

2023-10-25

Förväntad utbetalningsdag - utdelning 2

2023-10-20

Avstämningsdag - utdelning 2

2023-08-15

Kvartalsrapport Q2 – 2023

2023-05-11

Kvartalsrapport Q1 – 2023

2023-05-08

Förväntad utbetalningsdag - utdelning 1

2023-05-03

Avstämningsdag - utdelning 1

2023-04-28

Årsstämma 2023

2023-03-30

Årsredovisning 2022

2023-02-28

Bokslutskommuniké Q4 - 2022

2022-11-10

Kvartalsrapport Q3 - 2022

2022-08-12

Kvartalsrapport Q2 - 2022

2022-05-10

Kvartalsrapport Q1 – 2022

2022-03-30

Årsredovisning 2021

2022-04-22

Årsstämma 2022

2022-02-28

Bokslutskommuniké Q4 - 2021