Finansiell kalender

2023-04-28

Årsstämma 2023

2023-03-30

Årsredovisning 2022

2023-02-28

Bokslutskommuniké Q4 - 2022

2022-11-10

Kvartalsrapport Q3 - 2022

2022-08-12

Kvartalsrapport Q2 - 2022

2022-05-10

Kvartalsrapport Q1 – 2022

2022-03-30

Årsredovisning 2021

2022-04-22

Årsstämma 2022

2022-02-28

Bokslutskommuniké Q4 - 2021