Finansiella rapporter

Här publicerar Acrinova alla finansiella rapporter. Välkommen att ta del av våra löpande redovisningar kring bolaget.

Rapporterna ligger under året då de publicerades.