Grönt finansiellt ramverk

Acrinova antog hösten 2021 ett Grönt finansiellt ramverk. Det innebär att bolaget har möjlighet att uppta gröna obligationer eller gröna lån till en förmånligare ränta. På så vis finns ytterligare affärsmässiga incitament för att arbeta aktivt med hållbarhet. Årlig uppföljning kommer att ske från och med 2022.

Det Gröna finansiella ramverket är framtaget i enlighet med Green Bond Principles 2021 (GBP) och Green Loan Principles (GLP). Ramverket är externt validerat av Cicero där Acrinova erhållit betyget Cicero Medium Green.

Acrinovas Gröna finansiella ramverk är kopplat till FN:s 17 Globala mål, där vi har valt att fokusera på de 7 mål där vi anser oss ha störst möjlighet att påverka.

Green Finance Framework

Second opinion from Cicero