Investera i Acrinova

Acrinova är ett fastighetsbolag verksamt inom utveckling och förvaltning av fastigheter. I vårt bestånd ingår kommersiella lokaler, logistikfastigheter, bostäder samt handelsfastigheter. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter.

3 bra anledningar att investera

Långsiktig värdeskapare i Öresundsregionen

Vi är lokala och entreprenörsdrivna med ett starkt affärsmannaskap.

Vår förmåga att identifiera nya objekt med potential, i kombination med god marknadskännedom, är andra faktorer som bidrar positivt till värdeutvecklingen.

Acrinova har en ambitiös tillväxtplan för kommande år och har som mål att uppnå 4 Mdkr i fastighetsvärde 2025.

 

I framkant med den gröna omställningen

Vårt hållbarhetsarbete år en naturlig del av vår affärsmodell och arbetsprocess och med siktet inställt på innovativa lösningar med energieffektivisering.

Vi ligger i framkant vad gäller att skapa nya tidens klimatneutrala byggnader. 

Vår Nollvision visar på en ambition att göra mer än vad som krävs, att bygga hållbara fastigheter som kan skapa värde långt in i framtiden.

 

Långsiktigt positivt substansvärde

Projektportfölj med stor värdeutvecklings-potential kombinerat med värdeskapande investeringar i befintligt bestånd.

Acrinovas långsiktighet och strategi avspeglas i aktiens långsiktiga substansvärde som har utvecklats positivt under de senaste tre åren.

Hög planerad tillväxttakt ger möjlighet till en god värdetillväxt över tid.