Presentationsmaterial

Här hittar du filmer från event, presentationsfilmer och artiklar som skrivits om Acrinova.

Frågestund med VD Ulf Wallén 13 sep 2022

Acrinova på Financial Hearings kapitalmarknadsdag 13 sep 2022

Acrinova deltar på Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm 12 september 2022

Acrinova genomför företrädesemission inför förvärv (maj 2021)

Acrinova är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Malmö och med fokus på fastigheter i Södra Sverige, främst i Öresundsregionen. Genom ett strategiskt fokus på fastigheter med hög utvecklingspotential skapar Acrinova långsiktigt hållbara värden, för såväl samhällen som aktieägare. I april 2021 ingick Acrinova avtal om förvärv av fyra fastigheter, Bolagets största förvärv hittills. Genom förvärvet fortsätter Acrinova att växa sin fastighetsportfölj med stabila hyresintäkter samtidigt som Acrinova erhåller cirka 10 000 kvadratmeter outnyttjad mark med byggrättspotential.

Video från Avanza.

Aktiedagen Stockholm (maj 2021)

CEO Ulf Wallén presenterar bolaget.

Video från Aktiespararna.

Acrinova om tillväxt och framtid (juni 2021)

Acrinova växer och vill fortsätta att växa. Styrelseledamot Ylwa Karlgren och VD Ulf Wallén diskuterar nutid och framtid.

Acrinova om miljö (maj 2021)

VD Ulf Wallén och styrelseledamot Ylwa Karlgren berättar om hur vi på Acrinova ser på miljö. Ylwa och Ulf visar upp våra pågående byggen i Trelleborg där miljötänket är en stor del. Med solceller, bergvärme och energieffektiva konstruktioner bygger vi fastigheter som producerat lika mycket energi som de förbrukar.

En kort film om Acrinova (maj 2021)

VD Ulf Wallén och styrelseledamot Ylwa Karlgren berättar om Acrinova. Tillväxt, miljö, transparens och framtid.

Stora Aktiedagen Stockholm (november 2020)

Stora Aktiedagen Göteborg (november 2020)

CEO Ulf Wallén presenterar bolaget.

Acrinova Investerarjakten Live (oktober 2020)

Den 14 oktober anordnade Laika Consulting tillsammans med Direkt Studios Investerarjakten Live, ett av årets intressantaste och viktigaste event för småbolag. Vd Ulf Wallén presenterar Acrinova och berättar om nuläget.

Aktiedagen digitalt (september 2020)

CEO Ulf Wallén presenterar bolaget.

Laika Investerarafton Acrinova (augusti 2020)

Se Acrinovas presentation på Laikas investerarafton/investerarlunch 2 juli 2020.

Acrinova - ProHearings 1-1 Hearing (juni 2020)

Fastighetsbolaget Acrinova genomför en spridningsemission (januari 2020)

Acrinova är en skånsk fastighetskoncern med fokus på kommersiella fastigheter i södra Sverige, särskilt i Öresundsregionen. Acrinovas huvudsakliga verksamhet omfattar att ta ett helhetsansvar som både ägare, förvaltare såväl som fastighetsutvecklare. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

Acrinova noteras på Nasdaq, Times square (december 2019)

Acrinova noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market 2019-12-09.

Vad händer på Acrinova - Framtidsplaner (oktober 2019)

Vad händer på Acrinova just nu? Listbyte och framtidsplaner.

Acrinova på Sedemeradagen (oktober 2019)

Presentation av Acrinova på Sedemeradagen i Göteborg 2019-10-04. Lyssna på vad vår VD Ulf Wallén har att säga om Acrinovas framtid.

Acrinova Småbolagsdagen Stockholm (juni 2019)

Acrinovas presentation på Småbolagsdagen 2019 anordnad av Aktiespararna.

Presentation om Acrinova (maj 2019)

En kort presentationsfilm.

Artiklar om Acrinova

Helsingborgs Dagblad - "Här byggs Åstorps högsta bostadshus" (augusti 2021)

På bästa läge bygger Acrinova ett bostadshus helt enligt vår NOLLVISION. När fastigheten står klar 2023 kan hyresgästerna flytta in i ett toppmodernt och klimatneutralt hus försett med solceller, bergvärme, laddningsstolpar för el-bilar och andra gröna lösningar.

Trelleborgs Allehanda - "Trelleborgs grönaste förskola har nu välkomnat eleverna" (augusti 2021)

Acrinova har nyligen färdigställt ett prestigeprojekt - Nya Högalids Förskola på Eurovägen i Trelleborg. I augusti 2021 flyttade de första barnen in på förskolan, som rymmer åtta avdelningar och 160 barn. Förskolan är unik på så sätt att den är helt klimatneutral, vilket innebär att den inte har någon extern tillförsel av energi på helårsbasis. Med solceller, bergvärme och energieffektiva konstruktioner bygger Acrinova fastigheter som producerar lika mycket energi som de förbrukar. Barnen kan själva följa fastighetens CO2-besparingar och nivåer av egenproducerad energi med hjälp av speciellt uppsatta skärmar.

Dagens industri - "Med lokal kännedom och hållbarhetsperspektiv fortsätter Acrinova att Expandera" (februari 2021)

Med Öresundsregionen som plattform satsar den expansiva fastighetskoncernen Acrinova på nyproduktion och förvaltning med tillväxt, hållbarhet och lokal förankring som ledord.

Sverige växer - "Våra byggnader har alltid stort miljöfokus" (december 2020)

Fastighetsbolaget Acrinova har haft en stark utveckling sedan verksamheten drog i gång 2016. Ambitionen är fortsatt expansion i södra Sverige, bland annat i Trelleborg.

Invest Talks - "Talks med Ulf Wallén, VD Acrinova AB, En komplett helhetsleverantör på Öresundsregionens heta fastighetsmarknad" (oktober 2020)

Acrinova är ett fastighetsbolag med fokus på den expansiva Öresundsregionen. Som ägare, förvaltare och fastighetsutvecklare tar Acrinova ett aktivt helhetsansvar för samtliga fastigheter i sin portfölj. Acrinova, som är noterade på First North sedan 2019, har sedan start haft en jämn och stadig tillväxtkurva. Bolagets gedigna kompetenskapital skapar goda förutsättningar till lönsam fastighetsförädling, enligt Acrinovas vd Ulf Wallén.