Årsredovisning 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse i bifogad fil.

Se PDF - Acrinova årsredovisning 2018