Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-mars 2018

Sammanfattning perioden januari - mars 2018.

VD kommenterar

De första tre månaderna 2018 visar på en fortsatt god utveckling för koncernen. Trots en ovanligt kall vinter är resultatet i linje med förra årets.

Vi har ett förvaltningsresultat på 4,2 mkr för årets första tre månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet också 4,2 mkr. Värdeökningen i våra fastigheter var 2,9 mkr (2,2). Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och uthyrning av våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 6,0 mkr mot 1,8 mkr förra året.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)
ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

Se PDF - Delårsrapport jan-mars 2018 Se PDF - Pressmeddelande Q1