Acrinova AB (publ) får 6,5 mkr i utdelning från intressebolag

Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger till 34% har avvecklat sin fastighetsverksamhet i Kramfors.
På FAB Lennart Erikssons bolagsstämma beslutades idag om utdelning till aktieägarna. För Acrinovas del innebär utdelningen ett likviditetstillskott om 6,5 mkr.

För mer information kontakta
Ulf Wallén, VD
Telefon: 0708-30 79 90