Acrinova AB (publ) förvärvar 50,1% av en fastighet i Hjärup

Acrinova har idag förvärvat 50,1% av aktierna i bolaget Lundgrens Montage i Hjärup AB. Detta bolag äger fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:6. Fastigheten är en kontors- och industribyggnad om 3.750 kvm som är uthyrd till 95%. Köpeskillingen för Acrinovas 50,1% av aktierna uppgår till 3,8 mkr. Underliggande fastighetsvärde för hela fastigheten uppgår till 16 mkr. Säljare är Midway Holding AB. Köpeskillingen erläggs genom att Acrinova emitterar 58.738 st aktier á 65 kr till säljaren.

För mer information kontakta
Ulf Wallén, VD
Telefon: 0708-30 79 90

Se PDF - Acrinova Pressmeddelande 170301