Acrinova: Delårsrapport januari-mars 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första tre månaderna 2017.

Sammanfattning perioden januari – mars 2017.

VD kommenterar

Det första kvartalet 2017 följer den plan vi lagt för utvecklingen av bolaget. Vi har ett förvaltningsresultat på 4,2 mkr för årets första tre månader. Motsvarande period i fjol var resultatet -0,1 mkr. Tyvärr var kursnedgången på vårt innehav av noterade värdepapper -4,7 mkr. Detta liksom värdeökningen i våra egna fastigheter om 2,1 mkr är dock icke realiserade värdeförändringar och påverkar ej vår likviditet. Resultat efter skatt slutade på 1,8 mkr mot 0,4 mkr förra året. I och med denna rapport lanserar vi också vår nya logotyp och grafiska profil. Alla våra dotterbolag som inte redan har det kommer att få ett namn där Acrinova ingår. Allt detta gör vi för att stärka vår identitet som ett fristående noterat bolag.


För mer information kontakta
Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)

Se PDF - Pressmeddelande Se PDF - Delårsrapport jan-mars 2017